Toppers

Year1st2nd3rd
2006-2007Tanuja Gupta : 74.22%Santosh Guleria : 72.90%Shaweta Thakur: 72.54%
2007-2008YAMINI SHARMA
72..5%
PRADEEP KUMAR
69.45%
RAJENDER KUMAR    69.27%       &
KUMARI MITTU
69.27 %
2008-2009VIBHA BHALAIK
75.54%
NEELAM BALA
75.18%
JASNEET KAUR
74.45%
2009-2010RAJ KUMARI
71.72%
AISHWARYA
70.72
MONIKA THAKUR
70.36%
2010-2011HARSHITA JOSH
75.2%
GUNJAN
73.45%
ISHA CHAUHAN
73.09%
2011-2012PALIKA VERMA
73.18%
BANDITA  BALI
72.60%
REKHA DEVI
72.36%
2012-2013NIDHI SHARMA
76.54%
SHARUTI CHAUHAN
75.90%
SHIVANI THAKUR
75.81%
2013-2014KANWALJEET KAUR
75%
SONAL CHADHA
74.54%
SAPNA THAKUR
73.36%
2014-2015PRIYAL NEGI
 74.72%
POOJA VERMA
74.36%
MITALI RANA
 74.20%
2015-2017ANCHAL CHAUHAN
78.78%
RAWA SHARMA 78.57%AASHA

77.71%
2016-2018NEHA VIJ 76.64%SAKSHI THAKUR 75.78%MONIKA SHARMA 75.28%